En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1491
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :26
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1491
Şikayetçi:
 Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Temz. İlaçlama Peyzj. Bilg. İth. İhrc. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Dirik Caddesi Arifbey Çarşısı Kara 2 Apt. 1 Kat.1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliği, Beşminare Mahallesi 13000 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10347
Başvuruya konu ihale:
 2007/11623 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.08.35.0182/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bitlis Devlet Hastanesi tarafından 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Temz. İlaçlama Peyzj. Bilg. İth. İhrc. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.04.2007 tarih ve 10347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alındığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiştir. Anılan bu eksikliğin giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 09.04.2007 tarihli Kurum yazısının 17.04.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine süresi içerisinde aykırılığın giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul