• Karar No: 2007/UH.Z-1496
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :9
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1496
Şikayetçi:
 Sofa Sağlık Tem. Yem. Gıd. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 8. Blok Nu: 268 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi, Şelale Yolu Üzeri 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9646
Başvuruya konu ihale:
 2007/17075 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Hastane Mutfağında Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 08.07.95.0177/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Hastane Mutfağında Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sofa Sağlık Tem. Yem. Gıd. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.03.2007 tarih ve 9646 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde “Ticaret odasından alınmış TOBB onaylı en az 500 kişiye yemek pişirme ve mutfak teçhizatına sahip olunduğuna dair kapasite raporu” istenildiği, ancak öğün veya günlük olarak açıkça belirtilmediği ve ihaleyi kazanan firmanın kapasite raporunun öğün olarak yeterli bulunmadığı,

 

            2) Teknik Şartnamede istenilen etin taze olarak ve TSE, TSEK, ISO 9001 vb. kalite standart belgelerinden birine sahip olunmasının istenildiği, söz konusu etin Manavgat ilçe sınırları içinde bulunmasının mümkün olmadığı ve etin tazelik şartının standart ihale kurallarına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde “Ticaret Odasından alınmış TOBB onaylı en az 500 kişiye yemek pişirme ve mutfak teçhizata sahip olduğuna dair Kapasite Raporu” istenilmektedir.

 

            İhale üzerine kalan firmanın kapasite raporu incelendiğinde; 

 

            1.277.500 / 365 = 3.500 Tabldot / Gün

 

            olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartnamede en az 500 kişilik kapasite raporu talep edilmiş olduğundan ve ihale üzerine kalan firmanın kapasite raporu bu miktarı karşıladığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Et Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde; “Etler şoklanmış dondurulmuş olmayacak, taze olacaktır. İhale konusu et TSE, TSEK, ISO 9001 vb. Kalite Standart belgelerinden birine sahip olacaktır.” ibaresi yer almaktadır.

 

            Söz konusu ibare işin malzemeli yemek ihalesi olması nedeniyle mevzuata aykırı görülmemiştir. Zira etin taze olması muayene ve kabul aşamasında aranacak bir şarttır. Ayrıca bu etin ihale yapılan idarenin bulunduğu ilçede mevcut olmaması, etin o ilçeden temini zorunlu olmadığından mevzuata aykırı görülmemiştir.

               

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul