• Karar No: 2007/UH.Z-1521
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :36
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1521
Şikayetçi:
 Mert İnşaat Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atakan Sokak Savaş Apt. Nu:6 D.4 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü, Hipodrom Cad. 113 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10035
Başvuruya konu ihale:
 2007/5818 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale Hurda Müd. Temizlik, Bahçıvanlık ve Garsonluk İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 08.08.14.0171/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce 12.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırıkkale Hurda Müd. Temizlik, Bahçıvanlık ve Garsonluk İşi” ihalesine ilişkin olarak Mert İnşaat Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 10035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığı altında “yüklenici kendi işe getirme  olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü yerdeki  belediye tarafından belirleniş mutat taşıt bileti vererek sağlayacaktır.” ifadesinin teklif hazırlanmasında tereddüde yol açtığı,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile işin sağlıklı yürütülmesi imkanı bulunmadığından yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale konusu işin yol ve giyim giderleri hariç yemek ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti 123.057,40 YTL, yol giderini toplu taşıt araçlarıyla sağlayacak teklif sahipleri için mutat taşıt bileti ücreti dahil giyim giderleri hariç asgari işçilik maliyeti ise 131.091,40 YTL’dir.

 

Şikayetçinin idari şartnamenin 26.3.2 nci maddesindeki; “…yüklenici kendi işe getirme olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü yerdeki  belediye tarafından belirlenmiş mutat taşıt  bileti vererek sağlayacaktır” ifadesinin alternatifli olarak belirlenmediği gerekçesiyle teklif hazırlanmasında tereddüt oluşturduğuna yönelik birinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

Söz konusu düzenlemenin isteklilere personel taşıma işini daha düşük bir maliyet ile  gerçekleştirme olanağı sunmaktadır. Tekliflerini, mutat taşıt bileti fiyatı üzerinden yada kendi belirleyecekleri bir maliyet üzerinden belirleme imkanı tanındığından, teklif vermede tereddüt oluşturmadığı gibi, katılımcılara rekabet ortamında fiyat farklılaştırması yapabilme, böylelikle rakiplerine karşı üstünlük yakalama imkanı getirilmektedir. Ayrıca söz konusu firma teklifini mutat taşıt bileti verileceği hesaplamasıyla sunduğundan, ihale değerlendirmesi sonucunda dokümanın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte bir belirsizliğe neden olduğuna yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale komisyonuna sunduğu  131.342,70 YTL’lik teklif miktarı anılan komisyonca aşırı düşük bulunduğundan teklif bileşenlerinin açıklanması talep edildiği, anılan firma da ihale komisyonuna sunduğu açıklaması ekindeki belgelerle işin teklif ettiği miktarla yapılabilirliğini ortaya koyduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması sonucunda teklif fiyatı ile işin yapılabileceği ihale komisyonu tarafından da uygun görüldüğünden 1. en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından  asgari işçilik maliyeti ve sözleşme gideri dışında kalan giyim malzeme ve ekipman maliyetlerinin nasıl karşılanacağına ilişkin proforma faturalar sunulduğu ve fatura tutarları da hayatın olağan akışına uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen 131.342,70 YTL ile işin sağlıklı olarak yürütülemeyeceğine yönelik iddia yerinde görülmemiştir.

 

Dolayısıyla yukarıda ayrıntıları belirtilen komisyon kararının alınmasında mevzuata aykırılık yoktur

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul