En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1524
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :39
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1524
Şikayetçi:
 Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Temizlik İlaçlama Peyzaj Bilgisayar Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Dirik Cad. Arifbey Çarşısı Kara 2 Apt. No:1 K 1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Gölbaşı Cumhuriyet YİBO Müdürlüğü, Gölbaşı Beldesi 13800 Güroymak/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12552
Başvuruya konu ihale:
 2007/4107 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.09.96.0078/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gölbaşı Cumhuriyet YİBO Müdürlüğü tarafından 16.01.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Temizlik İlaçlama Peyzaj Bilgisayar Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarih ve 12552 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Gölbaşı Cumhuriyet YİBO Müdürlüğünün 16.01.2007 tarihinde yaptığı genel temizlik ve hizmet alımı ihalesine firmalarının davetiye usulü ile katıldığı, yeterlik değerlendirmesi sonucunda iş deneyimi benzer işe uygun olmayan firmaya ihale komisyonunun yeterlilik verdiği, yeterlik değerlendirmesi sonucunda sözlü olarak yeterli olduklarının taraflarına bildirildiği, ancak yeterli bulunduklarına dair bir belgenin verilmediği, tekliflerin verilmesi sırasında tekliflerinin sunulduğu ancak ihale komisyonunun diğer firmanın teklifini aldığı ve firmanın yetkililerini komisyon odasına alarak kapıyı kilitlediği, on dakika sonra komisyonun kapısı açılarak ihale sonucunun daha sonra tebliğ edileceğinin sözlü olarak beyan edildiği, ihale tarihi üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen taraflarına kesinleşen ihale kararı tebliğ edilmediği, 06.03.2007 tarihinde idareye uğranılması sonucunda ihalenin diğer firma üzerinde bırakıldığının ve sözleşme imzalandığının öğrenildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuruda şikayet konusu hususun 06.03.2007 tarihinde öğrenildiği belirtilmiştir.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 06.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içerisinde şikayet hakkında bir karar alınmaması üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul