En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1572
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :51
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1572
Şikayetçi:
 Asya İlaç Dezenf. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak No:3/20 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Bulv. 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12739
Başvuruya konu ihale:
 2007/34744 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Hizmetlisi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.10.10.0168/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta Hizmetlisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya İlaç Dezenf. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti.´nin 01.05.2007 tarih ve 12739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işleminin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan 350 Kişi ile Hasta Hizmetlisi Hizmeti” alımı ihalesinde şartname bedelinin aşırı yüksek olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde;“İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman bedeli,basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

            Yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda ihale konusu alımın projelendirme konularını kapsamadığı da göz önüne alındığında idarece belirlenen 750 YTL’lik ücret uygun bulunmamıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işleminin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul