En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1590
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :80
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1590
Şikayetçi:
 İrtem Temizlik Hiz. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı, Atatürk Bulvarı No: 211 11. Kat Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Beyoğlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Meşrutiyet Caddesi No: 285 34430 Tünel - Beyoğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13043
Başvuruya konu ihale:
 2007/28633 İhale Kayıt Numaralı “Beyoğlu İlçe Sınırları İçerisinde Katı Atıkların (Çöplerin Ve Molozların) Toplanması ve Nakledilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.10.29.0157/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Beyoğlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Beyoğlu İlçe Sınırları İçerisinde Katı Atıkların (Çöplerin Ve Molozların) Toplanması ve Nakledilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak İrtem Temizlik Hiz. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı’ nın 03.05.2007 tarih ve 13043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İncelenen ihalede, idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Beyoğlu İlçe Sınırları İçerisinde Katı Atıkların (Çöplerin Ve Molozların) Toplanması ve Nakledilmesi İşi ihalesinde 24.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmaları üzerine 25.04.2007 tarihinde alınan ivedilik kararı ile 26.04.2007 tarihli itirazlarının reddedilmesine ilişkin kararları 01.05.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri, idarenin almış olduğu ivedilik ve kamu yararı  nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi yönünde alınan kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuruya konu ihalenin süreci, Kamu İhale Kurulunun 07.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1030.1 nolu kararı ile durdurulmuş olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca kararın verildiği tarihten itibaren idarece bütün ihale işlemleri durdurulacağından, ihale işlemlerine devam kararı açısından yeni bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

  Açıklanan nedenlerle;

 

 Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul