En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1611
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :4
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1611
Şikayetçi:
 Asya İlaç Dezenf. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak No:3/20 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Üniversite Bulv. 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12741
Başvuruya konu ihale:
 2007/34741 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Danışmanı ve Tıbbi Dokümantasyon-Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.10.11.0141/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 16.05.2007 tarihinde Açık

İhale Usulü ile yapılan “Hasta Danışmanı ve Tıbbi Dokümantasyon-Sekreterlik Hizmeti Alımı

ihalesine ilişkin olarak Asya İlaç Dezenf. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti.´nin

01.05.2007 tarih ve 12741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına

aykırılık iddialarına yer verildiği,

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade

beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işleminin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek

ve/veya soruşturulmak üzere konunun idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından şartname bedelinin aşırı yüksek olarak

belirlendiği iddia edilmektedir

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi”

başlıklı 28 inci maddesinde; İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön

yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman

bedeli,basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.”

hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü doğrultusunda ihale konusu alımın projelendirme

konularını kapsamadığı da göz önüne alındığında idarece belirlenen 750 YTL’lik ücret uygun

bulunmamıştır.

ıklanan nedenlerle,

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde

iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede

öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin

doğrudan Kurumca yapılmasına,

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işleminin değerlendirilmek üzere

konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul