• Karar No: 2007/UH.Z-1693
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :25
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1693
Şikayetçi:
 Demirhan Yemek Temz. Turz. İnş. San. ve Taah. Tic. Ltd. Şti., Kültür Mahallesi Atatürk Caddesi 4316.Sokak Nu:6/13 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi Baştabipliği, Osmancık/ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13162
Başvuruya konu ihale:
 2007/47104 İKN|li “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.10.39.0158/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi Baştabipliğince 17.04.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli işlemi ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarının asgari maliyetin altında kalmadığı halde tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmet için gerekli personel sayısı (20), ihale  konusu hizmetin süresi ise, 54 üncü maddesinde (48) takvim günü olarak belirlenmiştir. Ücret dışında, yol, yemek, giyim gibi başka giderler öngörülmemiştir.

 

            Bu durumda, nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyetin (22.526,18-YTL) olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise, 22.524,86-YTL olduğu ve asgari maliyetin altında olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul