• Karar No: 2007/UH.Z-1705
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :38
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1705
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hizm. Bil. İşl. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Zuhurat Baba Mahallesi İncirli Cad. Turanlı Sok. Huzur Apt. No:6/3 Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi, İzmit Yolu 3.Km. 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11794
Başvuruya konu ihale:
 2007/20299 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.09.38.0201/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi’nce 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-pak Sosyal ve Sağ. Hizm. B. İşlem Otomsy. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.04.2007 tarih ve 11794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan “Personelin çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği ve çalışan personelin haftada 1 gün izinli olduğu dikkate alınarak tüm elemanların mesai saatleri hastane idaresince belirlenecektir. Çalıştırılan personelin vardiyada ve nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır. Firma idareye haber vermeden personele izin vermeyecektir.” şeklindeki düzenlemeden resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılacağının anlaşıldığı ancak idarece resmi ve dini bayramlarda çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Personel Çalışma Saatleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Personelin çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği ve çalışan personelin haftada 1 (bir) gün izinli olduğu dikkate alınarak tüm elemanların mesai saatleri hastane idaresince belirlenecektir. Çalıştırılacak personelin vardiya ve nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır. Firma idareye haber vermeden personele izin vermeyecektir. İdare, İş Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile, personelin çalışma saatlerinde her türlü tasarrufa sahiptir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 48.2. ve sözleşme tasarısının 15.2. maddelerinde benzer şekilde “Personelin çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği ve çalışan personelin haftada 1 (bir) gün izinli olduğu dikkate alınarak tüm elemanların mesai saatleri hastane idaresince belirlenecektir...” ifadesine yer verilmiş, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma hakkında bir düzenleme yapılmamış, ayrıca yaklaşık maliyet hesap cetvelinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmaya ilişkin bir hesaplama yapılmıştır.

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda “… idaremiz işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü herhangi bir çalışma öngörmediğinden, ihale dokümanlarında bu hususlara ilişkin bir bedel teklif fiyata dahil edilmemiştir…” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İdarece yapılan düzenlemede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacağı belirtilmediğinden, tekliflerin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin bir gider kalemi dikkate alınmaksızın verilmesi ve idarece tekliflerin buna göre değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

          

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul