• Karar No: 2007/UH.Z-1716
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :49
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1716
Şikayetçi:
 Onur Yemek Gıda ve Besicilik-Alpler Yemek Gıda Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ostim Mah., 368.Sok.,No:11 Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Emniyet Mah., Hipodrom Cad., 85 C Blok, 06330, Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12699
Başvuruya konu ihale:
 2007/10150 İhale Kayıt Numaralı “Sabah Kahvaltısı, Öğle ve Akşam Yemeği Verilmesi İşi”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 08.10.03.0199/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 13.03.2007

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sabah Kahvaltısı, Öğle ve Akşam Yemeği Verilmesi İşi”

ihalesine ilişkin olarak Onur Yemek Gıda ve Besicilik - Alpler Yemek Gıda Ltd. Şti. İş

Ortaklığı’nın 30.04.2007 tarih ve 12699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda

bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi

uyarınca başvurunun reddine,

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihale ile ilgili olarak, ihale üzerinde kalan firmanın

teklifinin aşırı şük olduğu, teklif edilen tutar ile gerekli maliyetlerin karşılanmasının ve üç öğün

yemek verilmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarenin şikayet

üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı

veya onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu

veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş; tespit edilen aykırılıkların

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince

giderilmesi gerektiği şikayetçiye 07.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin

tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d)

bendi uyarınca başvurunun reddine,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul