En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1744
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :13
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1744
Şikayetçi:
 Makrosan Peyzaj Te. İnş. Asfalt Müth. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Palmiye Mahallesi 1214 Sokak İşlek Apt. No:4/3 - Yenişehir/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Müdürlüğü, Yapracık Köyü Eskişehir Yolu 23. Km 06502 - Etimesgut/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12317
Başvuruya konu ihale:
 2007/33692 İhale Kayıt Numaralı “Ziraat Hizmetleri, Çevre Koruma ve Yangına Karşı Yabancı Otla Mücadele” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 07.09.75.0165/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Müdürlüğü’nce 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ziraat Hizmetleri, Çevre Koruma ve Yangına Karşı Yabancı Otla Mücadele” ihalesine ilişkin olarak Makrosan Peyzaj Te. İnş. Asfalt Müth. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Adalı Güv. Opt. Tem. İnş. Mob. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari maliyetlerin altında olduğu, bu nedenle işi sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyeceği, teklifi aşırı düşük olan bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamede ziraat işçileri için brüt asgari ücretin %10 fazlası, traktör sürücüsü için brüt asgari ücretin %20 fazlası, bahçıvan için ise brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret ödeneceği, ayrıca her bir işçi için 2 adet bahçıvan tulumu (yazlık ve kışlık), 1 adet kaban, 1 çift spor ayakkabı, 1 çift bot ve 1 adet yağmurluk verileceği öngörülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma ihaleye idari şartnamede öngörülen giyim bedeli dahil 155.178,00.-YTL teklifte bulunmuştur. Başvuru sahibi ise ihaleye 174.633,50.-YTL teklifte bulunmuştur. İdare yaptığı değerlendirme sonucunda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifini aşırı düşük teklif olarak değerlendirmemiş ve ihaleyi daha düşük teklifi veren Adalı Güv. Opt. Tem. İnş. Mob. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakmıştır.

 

            İdare başvuru sahibinin şikayetini, ihalenin yaklaşık maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen şekilde tespit edildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin teklif edilmesi gereken asgari maliyetin üzerinde olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

            İdarece giyim bedeli hariç belirlenen asgari işçilik maliyeti ve ihale üzerinde bırakılan firmanın giyim bedeli dahil ihaleye verdiği teklif birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan firmanın asgari işçilik maliyetine ilaveten giyim için bir bedel öngördüğü, öngörülen bedelinde idarece uygun değerlendirildiği, bu nedenle idarece ihalenin Adalı Güv. Opt. Tem. İnş. Mob. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında ihale mevzuatı açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul