• Karar No: 2007/UH.Z-1746
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :15
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1746
Şikayetçi:
 Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizm. ve Ürn. San. ve Tic. A.Ş., Tunus Caddesi Nu:50/13 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Cad. No:3 06100 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11655
Başvuruya konu ihale:
 2006/166883 İhale Kayıt Numaralı “Bakanlık Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.24.G014/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakanlık Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizm. ve Ürn. San. ve Tic. A.Ş.’nin 08.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, aşırı düşük açıklamalarını belgeleriyle birlikte idareye sundukları, iş elbisesi hariç asgari işçilik maliyetin 3.896.916,05 YTL olduğu ihalede, kendi tekliflerinin bu maliyetin 321.877,95 YTL üzerinde olduğu, üzerinde ihale kalan firmanın teklifinden 176.206,00 YTL daha düşük teklif verdikleri, açıklamalarında avantajlı koşullar belirttikleri, idarece şikayet üzerine alınan kararda, kar hariç işçilik, yol, yemek, giyim, ekipman, temizlik malzemesi, resmi ve dini bayram ücretleri,sözleşme ve genel gider maliyetleri toplamının 4.196.496,65 YTL olduğunun belirtildiği, bu beyanla kendi firmalarının teklif arasındaki farkın 54.531,80 YTL olarak gerçekleştiği, bu farkın tedarikçi firmanın giyim ekipman ve malzemelerin temininde firmalarına sağladığı iskonto ve bazı ekipmanların bedelsiz olarak verilmesi ile oluştuğu, tekliflerinin kamu yararı ilkesi çerçevesinde değerlendirilerek açıklamalarının uygun kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı’nın 17.05.2007 tarih ve 2920 sayılı yazısı ekinde yer alan ve 16.05.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale kararı ile; ihalede tek geçerli teklif sahibi olan ve ihale üzerinde bırakılan MB Temizlik Tur. Yemek Teks. İnş. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmış olduğunun tespit edilmesi üzerine ihalenin iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece verilen iptal kararı üzerine ihale sürecinin sona erdiği anlaşılmış olup, itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul