En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1748
  • Toplantı No: 2008/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/028
Gündem No :17
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1748
Şikayetçi:
 Bilal ER, Seda Sarrafiye Ahıshavi Mahallesi Sakarya Cad. Akdağmadeni/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Akdağmadeni/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14479
Başvuruya konu ihale:
 2007/20816 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Veri Girişi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.11.17.0097/2007-3 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nce 16.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Bilgisayar Veri Girişi Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Bilal ER’in 17.05.2007 tarih ve 14479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru sahibinin 17.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde özetle; 16.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/20816 İKN’li “Bilgisayar Veriş Giriş Hizmet Alımı” ihalesinde, idari şartnamede işin tanımının “bilgisayar veri giriş hizmet alımı” olarak yapıldığı, sözkonusu işin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer verilen “hizmet” tanımına uygun olmadığı ve doğrudan personel istihdamı öngördüğü, bu nedenle bu tür istihdamın 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale konusu edilmesinin mümkün bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “hizmet”; “(Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hangi işlerin hizmet alımına gireceği sayılarak, benzeri diğer hizmetlerin de hizmet alımı olarak yapılabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla sözkonusu hizmet tanımına giren işler tahdidi olarak sayılmamış, benzer nitelikte olan hizmetler de hizmet tanımı kapsamına alınmıştır.

 

İdareler tarafından da bilgisayar veri girişi hizmetleri, devamlı surette hizmet alımı olarak gerçekleştirildiğinden, sözkonusu işin hizmet alımı olarak yapılacağı konusunda istikrar kazanmış bir uygulama ortaya çıkmıştır.

 

İdarenin 20.03.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının, benzer iş tanımını yapan 4.4. maddesinde de; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yapılmış olan işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri kabul edilecektir” yönünde düzenleme yapılarak, bunun personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde olduğu ifade edilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul