• Karar No: 2007/UH.Z-1863
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :54
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1863
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı No:74 07070 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15636
Başvuruya konu ihale:
 2007/43511 İKN|li “Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşletimi ve Kullanıcısı Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.11.96.0167/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşletimi ve Kullanıcısı Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.05.2007 tarih ve 15636 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 22.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan süreklilik arz eden ve eleman çalıştırılan bilgisayar kullanıcısı hizmeti alımı işlerinin benzer iş olarak belirlendiği, ayrıca idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde; idari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde tanımlanan hizmet işleri haricindeki işlerin benzer iş olarak kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, ihale konusu iş ile benzer işin aynı olamayacağı, ayrıca benzer iş tanımının ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği,

 

2) İdari şartnamede resmi tatil günlerinin sayısı ile bu günlerde çalışacak personel sayısının belirtilmediği, teknik şartnamenin 4.2 nci maddesinde ise; “İşçiler kanunlarda bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir.” düzenlemesine yer verildiği, resmi tatil günlerinde işçi çalıştırılmayacak ise bu hususun şartnamelerde açıkça belirtilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 22.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul