En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1867
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :58
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1867
Şikayetçi:
 Uğur Kendirli, Behzat Caddesi Azim Apt. No:5 Kat.3 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği,Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15414
Başvuruya konu ihale:
 2007/65624 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.11.78.0022/2007-36 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.05.2007  tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uğur Kendirli´nin 28.05.2007 tarih ve 15414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;     Malatya Beydağı Devlet Hastanesi tarafından 2006 yılı 9 ayından bu yana yapılan ihalelerde ihale dokümanındaki aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptali sağlanarak bu iptallerden sonra yapılan pazarlık ve doğrudan temin usulü ile Nokta, İlhan ve Usta firmalarına ihalelerin verildiği, başvuruda ihbar ve iddia konusu edilen 2007/65624 İKN’li ihalenin 25.05.2007 tarihinde Kanunun 21/b maddesine göre yapıldığının KİK internet sitesinden öğrenildiği, yapılan bu ihalenin Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu, ihalelerde uyulacak esas ve usuller ile sürelerin mevzuatta açık olduğu, 24.05.2007 tarihinde 2007/63270 İKN ile 21/b usulünde ihale yapılacağının görüldüğü, ancak bu ihalenin iptal edilmesinin ardından 25.05.2007’de 2007/65624 İKN’li ihalenin yapıldığının görüldüğü, 24.05.2007’de iptal edilen ihaleden sonra aynı gün ihale onayı verilerek aradan 24 saat geçmeden ihale yapılmak suretiyle istekli ve istekli olabileceklerin hak kaybı ve mağduriyetine sebep olunduğu ve eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı hareket edildiği, firmalara hazırlık yapmak üçün yeterli süre bırakılmadığı, bir gün içinde yapılan ihalede rekabet sağlanmaması nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı iddia edilmekte olup, ihalenin iptal edilerek saydamlık, rekabet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yeniden ihaleye çıkılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması talep edilmektedir.

 

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul