En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1876
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :74
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1876
Şikayetçi:
 Özkay Grup İnş. Proje Taah. Elekt. Elektr. Sist. Tur. Gıda İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bozkurt Caddesi Nu 52 Kahramanlar Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. Nu 5 34188 Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12553
Başvuruya konu ihale:
 2007/11364 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Eleman Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 08.09.97.0171/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nca 05.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Teknik Eleman Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkay Grup İnş. Proje Taah. Elekt. Elektr. Sist. Tur. Gıda İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12553 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale kararının iptaline, Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale komisyonuna sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğunu ve ihale konusu işi karşıladığını iddia ederek söz konusu belgenin kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınmasını talep etmektedir.

 

Anılan istekli aynı taleple idareye yaptığı başvuru dilekçesi ekinde iş deneyim belgesinin oluşmasına dayanak sözleşmeyi de sunmuştur. İdare tekrar yaptığı değerlendirme sonucunda, iş deneyim belgesinin verilmesine dayanak işlerin mühendislik hizmeti işi olmadığı gerekçesiyle başvurusunun reddedildiği kendisine bildirilmiştir.

 

Diğer taraftan,  idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yer verilen benzer iş olarak kabul edilebilecek işler “teknik personel çalıştırılması hizmeti, üst yapı kontrolluk hizmetleri, proje yapım hizmetleri işleri” olarak sayma yoluyla belirtilmiştir.  

 

Buna karşın başvuru sahibinin ihale komisyonuna sunduğu ELİ Müessesesi tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinde işin adı olarak “Isı Merkezinin İşletilmesi İşi”, tanımında ise, “…kazan boyler, hidrafor ve yardımcı tesisatın periyodik bakımı, tadilat ve gerekli işlerin yaptırılması” işleri gibi mühendislik hizmeti gerektirmeyen, daha çok bakım onarım işlerinde istihdam edilen teknik eleman çalıştırılmasına dayalı bir iş deneyim belgesi hükmünde olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ihale komisyonuna sunduğu Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesindeki iş tanımının da “elektrik mekanik montaj ve devreye alma bakım ve işletmesi işi” olduğu, idare tarafından yaptırılacak işlerin ise, yaklaşık maliyet hazırlama ve kontrol, projelendirme, alt ve üst yapı tespitleri ile ilgili planlama olduğu dikkate alındığında, iş deneyim belgesinin daha çok mühendislik bilgisi ve konuyla ilgili kurumsal tecrübeyi de yansıtması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin ihale komisyonuna sunduğu iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul