En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1879
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :78
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1879
Şikayetçi:
 Noğa Planlama Proje Müşv.- Era Planlama Müh. Müşv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Sokullu Mahallesi Nimet Sokak No:70/10 Sokullu/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13000
Başvuruya konu ihale:
 2007/15079 İhale Kayıt Numaralı “Apa (Konya) İmar Planı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.10.28.0197/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı’nca 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Apa (Konya) İmar Planı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Noğa Planlama Proje Müşv.- Era Planlama Müh. Müşv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 06.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.05.2007 tarih ve 13000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerinin, ortak girişimin diğer ortağı olan Era Planlama Müh. Müşv. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait iş deneyim belgesi ve bu belgeyi tevsik etmek amacı ile ekine konan diğer belgelerin idare tarafından incelenmesi neticesinde, belgeye konu imar planı ihalesinde ihale komisyonunun, Kamu İhale Kanunu´nun 6 ncı maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 27 nci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı oluşturulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Era Planlama Müh. Müşv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu imar planı ihalesinde; ihale komisyonunun, Kamu İhale Kanunu´nun 6 ncı maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 27 nci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı şekilde oluşturulduğu iddiası doğru kabul edilse bile, iş deneyim belgesini düzenleyen Kurtpınar Belediyesi tarafından iş deneyim belgesi düzenleme işlemi geri alınmadıkça veya idarenin bu idari işlemi yargı tarafından iptal edilmedikçe iddia konusu iş deneyim belgesinin hukuk dünyasında geçerli bir belge olarak varlığını sürdüreceği, iş deneyim belgesinin düzenlendiği sırada mevcut olduğu iddia edilen mevzuata aykırılıkların daha sonra bu iş deneyim belgesinin kullanıldığı ihalede söz konusu edilemeyeceği, bu itibarla idarenin başvuru sahibini, bu nedenle değerlendirme dışı bırakmasında isabetsizlik olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul