• Karar No: 2007/UH.Z-1885
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :83
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1885
Şikayetçi:
 Mega Mühendislik Müş. Tic. Ltd. Şti., Mutlukent Mahallesi 10.Cad. No: 67 Ümitköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi, İsmet Paşa Mahallesi Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:1 06030 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15638
Başvuruya konu ihale:
 2007/30710 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Köy ve Belde Yollarının Temel ve 1.Kat Sathi Kaplama Yapılması İşinin Kontrollük Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.11.64.0132/2007-26 Ek sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi tarafından 02.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ankara Köy ve Belde Yollarının Temel ve 1.Kat Sathi Kaplama Yapılması İşinin Kontrollük Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mega Mühendislik Müşv. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.05.2007 tarih ve 15638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, sözkonusu şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 24.05.2007 tarihli dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye en düşük teklifi verdiklerini, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduklarını ancak yapmış oldukları açıklamalar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72. maddesinin a, b, c bentlerine uygun olmadığından teklifleri ihale komisyonu tarafından yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki teklifimizi oluşturan bileşenlere ilişkin maliyet hesaplarının doğru olduğu, bu nedenle ihale kararının iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibince 24.05.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de 29.05.2007 kayıt tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi süreci içerisinde sürdürülmesi gerekecektir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, sözkonusu şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul