• Karar No: 2007/UH.Z-1886
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :84
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1886
Şikayetçi:
 Zorbey Temizlik Tic. San. Ltd. Şti., Bahçıvan Mah. Eski Cezaevi Sok. Kıran 1 Apt. Kat:3 Nu:10 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Hakkari Devlet Hastanesi, Dağgöl Mahallesi Çevre Yolu Üzeri 30000 HAKKARİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13960
Başvuruya konu ihale:
 2007/43150 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Ay 20 Günlük Genel Temizlik Hizmetleri (Çamaşır Yıkama, Ütüleme, İlaçlama ve Kalorifer Yakma Hizmetleri Dahil)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.10.84.0196/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hakkari Devlet Hastanesi tarafından 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 7 Ay 20 Günlük Genel Temizlik Hizmetleri (Çamaşır Yıkama, Ütüleme, İlaçlama ve Kalorifer Yakma Hizmetleri Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Zorbey Temizlik Tic. San. Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarih ve 13960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalede 221.732,28 YTL fiyat teklif ettikleri, ancak ihalenin 221.733,38 YTL fiyat teklif eden İlke Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine firmalarının idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayetlerine cevabında, tekliflerinin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, halbuki tekliflerini işçilik hesaplama modülünü kullanarak verdikleri, idare tarafından yapılan hesaplamanın işçilik hesaplama modülüne uygun olarak yapılmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 28.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul