• Karar No: 2007/UH.Z-1892
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :92
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1892
Şikayetçi:
 Öz-Kur-Der (Özel Öğrt. Kursl., Dersh. ve Etüt Eğitim Merk. Birliği Derneği) Atatürk Bulvarı, Zafer Çarşısı Yanı, Zafer İşhanı Kat.1 7/22 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Belediye Başkanlığı Güneşli Mah. Kirazlı Cad. Nu:1 Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10408
Başvuruya konu ihale:
 2007/16343 İhale Kayıt Numaralı “İşsiz Gençlere Meslek Kazandırmaya Yönelik Eğitim Organizasyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.11.69.0041/2007-39E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Bağcılar Belediyesince 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşsiz Gençlere Meslek Kazandırmaya Yönelik Eğitim Organizasyonu” ihalesine ilişkin olarak Öz-Kur-Der Özel Öğrt. Kursl., Dersh. ve Etüt Eğitim Merk. Birliği Derneği’nce, 06.04.2007 tarih ve 10408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, başvuru hakkında düzenlenen 11.04.2007 tarih ve 08.08.39.0041/2007-25 Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 13.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-839.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine ve incelemenin Kurulca yapılmasına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 18.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı,

 

belirtilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde  özetle; Türkiye İş Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğünün “Eğitim Hizmeti” alımı ihalesinde “Özel Eğitim Kurumları Ruhsatnamesi” istenilmesine rağmen Bağcılar Belediyesince gerçekleştirilecek olan 2007/16343 İKN’li “İşsiz Gençlere Meslek Kazandırmaya Yönelik Eğitim Organizasyonu” ihalesinde, bahse konu ruhsatın istenilmemesinin eğitim kurumu niteliğinde olmayan firmaların ihaleye katılmalarına neden olabileceği iddia edilerek uygulamadaki farklılığın giderilmesi için Bağcılar Belediyesince gerçekleştirilecek olan ihalelerin incelenmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesi hakkında 13.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-839.1 sayılı Karar ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

Ancak, idarece gönderilen ihale işlem dosyasından; 18.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile “ihaleye teklif veren olmadığı” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinde “İhalenin idare tarafından iptal edilmesi veya başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde karar verilmesine yer olmadığına” karar verileceği hükmü bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul