• Karar No: 2007/UH.Z-1906
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :122
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1906
Şikayetçi:
 Yüksel Eğitim Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Cad. Arca İş Merkezi No:63 K:5 Çorlu/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Belediye Başkanlığı, Karacaibrahim Mahallesi Belediye Cad. KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14714
Başvuruya konu ihale:
 2007/19948 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 08.11.28.0078/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırklareli  Belediye Başkanlığı tarafından 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Eğitim Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarih ve 14714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, başvuruda yer alan şekil unsurlarına ilişkin eksikliklerin başvuru sahibinin 01.06.2007 tarih ve 16036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile giderildiği

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen teklif fiyatını oluşturan gider kalemleri içerisinde mesai kavramının olmadığı, idari şartnamede teklif fiyatını oluşturan bileşenlerin belirtildiği ve idari şartnamede belirtilen gider kalemlerine göre maliyetin hesaplanması gerektiği, ancak idarenin teklif fiyatını oluşturan birimlerin dışında ek hesaplamalar yaparak tekliflerini aşırı düşük olarak değerlendirdiği, idari şartnamenin 36 ncı maddesinde yer alan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi maddelerinin uygulanmadığı, 8 özel güvenlik görevlisinin maliyetinin aşırı düşük teklif sorgulamasında belgeleri ile idareye sunulduğu, buna karşın firmaları açıklamalarının yerinde görülmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 04.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1891 sayılı Kurul Kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline  karar verilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Söz konusu ihale 04.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1891 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul