En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1914
  • Toplantı No: 2007/031
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/031
Gündem No :11
Karar Tarihi:05.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1914
Şikayetçi:
 Kentkart Çukurova San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Bülent Kaptan, Gaziler Cad. K.4 D.406 Nu:361/2 Yenişehir/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12011
Başvuruya konu ihale:
 G12011 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Taşıma Araçlarında Akıllı Kart Sistemi Kurulması ve İşletilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.09.51.0163/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 04.04.2007 tarihinde  ile yapılan “Toplu Taşıma Araçlarında Akıllı Kart Sistemi Kurulması ve İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Kentkart Çukurova San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Bülent Kaptan’ ın 24.04.2007 tarih ve 12011 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “toplu taşıma araçlarında akıllı kart sistemi kurulması” işinin nitelik itibarı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması gerektiği halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince ihale edildiği,  idarece ihale süreci içerisinde 2886 sayılı Kanunda öngörülen usul ve esaslara da uyulmadığı, söz konusu hizmetin kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına ihale edilmesi işlemine esas 17.02.2006 tarih ve 31 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul