En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1934
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :24
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1934
Şikayetçi:
 R D P Tur Turz. Taşm. Temz. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Özveren Sokak No:18/5 06570 Demirtepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Valiliği Sağlık Müdürlüğü, İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:1 26010 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13310
Başvuruya konu ihale:
 2007/23455 İhale Kayıt Numaralı “Taşıt Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.05.2007 tarih ve 08.10.50.0177/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Valiliği Sağlık Müdürlüğü’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşıt Kiralama” ihalesine ilişkin olarak R D P Tur Turz. Taşm. Temz. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine bırakılan firmanın teklif ekinde ihale dokümanı alındı belgesi bulunmadığı, idarenin kayıtlarında söz konusu firmanın dokümanı aldığı tespit edilebildiği gerekçesiyle teklifi geçerli saydığı bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

            2) Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde panel tipi binek oto istendiği, panel araçların tescil  belgelerinde kamyonet ifadesi olduğundan söz konusu araçların temininin mümkün bulunmadığı,

            3) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde araç sayısının + / - 2 araç eklenebileceğinin belirtildiği, ardından çalışma döneminde en az 10 adet aracın ekstra talep edilebileceği belirtilerek, kanuni % 20 lik iş artış ve eksilişin aşıldığı,

            4) Teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde ticari taşıt kullanma belgelerinin istenildiği, oysa ki Ulaştırma Bakanlığınca ticari taşıt kullanma belgelerinin iptal edilerek yerine “src” belgelerinin düzenlendiği ve işin ifasının imkansız olduğu,

            5) Teknik şartnamenin 3.7 nci maddesinde il dışında görevlendirilen araç ve sürücülerin her türlü masrafı, konaklama gideri, köprü ücreti dahil olmak üzere yükleniciye ait olduğu, ancak kaç defa il dışı gezi yapılacağı belli olmadığından tekliflerin hazırlanmasında tereddüde düşüldüğü, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayetçinin ilk şikayet sebebinin tekliflerin değerlendirilmesine, diğerlerinin ise ihale dokümanına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi ihale dokümanını 20.03.2007 tarihinde satın aldığından bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde dokümana ilişkin şikayetini idareye yapması gerekirken idareye bu yönde bir şikayet başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak 27.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece  bu şikayet başvurusuna 30.03.2007 tarihli yazısı ile cevap verildiği, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayetçinin 30.03.2007 tarihinde şikayete cevap yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 07.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul