• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1936
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :29
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1936
Şikayetçi:
 Ajans 53 Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. Karadeniz Sok. Telekom Yanı Durmuşoğlu Apt. Altı No:23/a 53020 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Rize Valiliği İl Özel İdaresi, Engindere Mah. Niyazı Türkmenbaşı Cad. RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16192
Başvuruya konu ihale:
 2007/57109 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.12.44.G015/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Rize Valiliği İl Özel İdaresince 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ajans 53 Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.´nin 04.06.2007 tarih ve 16192 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

 Başvuru dilekçesinde özetle; ihale için istenen evrakların hazırlandığı, şartnamenin 5-a maddesindeki evraklar için gerekli yazışmaların yapıldığı, bağlı oldukları sigorta şirketinden bazı belgelerin istendiği, bağlı oldukları sigorta şirketinin istenen evrakların şirket prensiplerine uygun olmadığı, Türk Ticaret Kanununa göre istenen bu belgelerin üçüncü şahıslara verilmesinin yasak olduğunun, gerekli belgelerin ancak Vergi Dairesine beyanname şeklinde verildiğinin, bunların çoğaltılmasının sakıncalı olduğunun, aynı maddenin b bendinde istenen acenteye ait gizli bilgilerin verilmesinin de söz konusu olmadığının ve ihale konusu olmasının çok yanlış olduğunun kendilerine bildirildiği, idarece istenen kriterlerde sigorta acentesinin Rize’de bulunmasının çok zor olduğu, şartnamenin 36.1.2 maddesindeki % 0,1 puanın daha rahat ihaleye katılabilmeleri için % 0,05’e düşürüldüğü, fakat istenen belgeleri alamadıkları için ihaleye katılamadıkları, şartname bedelini yatırdıkları halde, araç listesinin hazır olmadığı beyan edilerek şartnamenin kendilerince alınamadığı, ihale bedelinin tahminen 25-30 bin YTL civarın olduğu, % 10 fiyat indirimi yapma güçlerinin bulunduğu, ancak 5 inci maddedeki düzenleme nedeniyle devletin zarar gördüğü, ihalede fiyatın önemli olmadığının belirtildiği, ihale sonucunu bekledikleri, ama ihalenin kimde kaldığının belli olmadığı, bu belgeyi ihaleyi alan acentenin nasıl temin ettiği, belgenin gerçek olup olmadığı, imza sirkülerinin beraberinde sunulup sunulmadığı, araçların geçen yıl kazandığı hasarsızlık indirimlerinin verilip verilmediği, 109 adet poliçenin gerçekten indirimlerle beraber düzenlenip düzenlenmeyeceği, kaç tane acentenin ihaleye girdiği ve bunun gibi soruların beraberinde kala geldiği, ihalede açıkça fiyat dikkate alınmayarak devlet hazinesinin zarara uğratıldığı, ihalede açıkça şirket gözetildiği, geçen yıl giren aynı şirketin ihaleye girerek ihaleyi kazandığı, başka kimsenin teklif vermediği, dosya içerisindeki evrakların yerliliği veya şartnameye uygunluğunun incelenmesi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin ilgili sigorta şirketi ile karşılıklı teyit edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul