• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1947
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :46
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1947
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, Fethiye/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 302
Başvuruya konu ihale:
 G302.1 İhale Kayıt Numaralı “Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 08.12.64.0134/2007-29 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’ nca  yapılan “Yemek İhalesine” ilişkin olarak 06.06.2007 tarih ve 302 sayılı Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

                       

Yapılan incelemede; ihalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Kurumumuza posta yolu ile gelen ve 05.06.2007 tarih ve 16232 sayı ile kayda alınan isimsiz ve imzasız dilekçede özetle;

 

           “Muğla İli Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren firmanın Fethiye Savcılık (Adliye) yemek ihalesinde maliye ile ilgili borcu yoktur yazısı şartını yerine getirmeyerek; borcu var olduğu halde borcu yoktur yazısının vergi dairesi tarafından temiz gösterildiği, oysaki İtimat Yemek Fabrikasının vergi borcu olduğu,

 

        Ayrıca taşımalı öğrenci ihalesinde İtimat Yemek Fabrikası ve Özbirlik Yemek Fabrikasının anlaşarak ihaleyi baş fiyattan aldığı, paravan şirket gösterip ihale komisyonuna dosyayı kendilerinin hazırlayıp verdiği, İtimat Yemek Fabrikası yönetiminden Bilal Konucu’ nun yazısının mevcut olduğu, yazı karşılaştırıldığında anlaşılacağı, paravan dosyaların bir kısmında Abdurahman Çalış ve Şükrü Eroğlu’ nun doldurduğu, dört şirket girmiş gibi dosya ve evrak hazırlandığı”

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul