En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1983
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :115
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1983
Şikayetçi:
 Hcb Otomotiv tekstil Kırtasiye Tem Gıda ve Dayanıklı Tük. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av.Sedat Aksakallı, Atatürk Bulvarı 11. Kat No:211 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinburnu Belediyesi, Telsiz Mahallesi 71. Sokak No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16631
Başvuruya konu ihale:
 2007/34755 İhale Kayıt Numaralı “Zeytinburnu Dahilinde Çöplerin Toplanması,Nakli,Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 2. Bölge Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 08.12.81.0168/2007-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zeytinburnu Belediyesi tarafından 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zeytinburnu Dahilinde Çöplerin Toplanması,Nakli,Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 2. Bölge Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Av.Sedat Aksakallı, Hcb Otomotiv Tekstil Kırtasiye Tem Gıda  ve Dayanıklı Tük. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 08.06.2007 tarih ve 16631 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünden alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “Çöplerin Toplanması, Nakli, Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması” ihalesinde idarece alınan ihale sürecine devam edilmesi kararının mevzuata uygun olmadığı iddia edişmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünden alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul