• Karar No: 2007/UH.Z-2035
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :70
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2035
Şikayetçi:
 Favel İnşaat Taahhüt Temiz. İletişim Sarf. San. Tic. Ltd. Şti. İletişim Sarf. San. Tic. Ltd. Şti. Belediye İşhanı No:104 Kat:1 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan / Afşin KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15227
Başvuruya konu ihale:
 2007 / 28300 İKN|li “Afşin-Elbistan B Termik Santralının Tüm Sahalardaki İnşaat, Bakım-Onarım, Yenileme ve Peyzaj İşleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.11.72.0119/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından 02.04.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “Afşin-Elbistan B Termik Santralının Tüm Sahalardaki İnşaat, Bakım-Onarım, Yenileme ve Peyzaj İşleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Favel İnşaat Taahhüt Temiz. İletişim Sarf. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.05.2007 tarih ve 15227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede firmalarının 378.900-YTL tutarında teklif sunduğu, ihalenin 278.460 YTL teklif eden Çesa İnşaat Tic. Ltd. Şti. firmasında kaldığı, söz konusu firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, ayrıca söz konusu firmanın iş bitirme belgesinin peyzaj işine benzer bir belge olarak kabul edilemeyeceği kanaatinde oldukları, idareye iki kere şikayet başvurusunda bulundukları, söz konusu başvurulara idarece verilen cevap yazılarında ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamalarının uygun ve iş deneyim belgesinin geçerli olduğunun belirtildiği, bu açıklamalarının tatmin edici olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ihale edildiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilmeyen ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            Yukarıda açıklanan nedenle;

 

            Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul