• Karar No: 2007/UH.Z-2051
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :91
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2051
Şikayetçi:
 Avrupa Grubu Temiz. Gıda Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Avrupa Grubu Temiz. Gıda Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti. Orta Mahalle Lale Sokak Nu: 36/2 Bayrampaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı, MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14352
Başvuruya konu ihale:
 2006/188589 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 08.11.07.0171/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Msb Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 15.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Avrupa Grubu Temiz. Gıda Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.05.2007 tarih ve 14352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

12.06.2007 tarih ve 08.11.07.0171/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, sözleşmenin istekliler için tanınan şikayet süreleri dikkate alınmadan imzalanması nedeniyle usulüne uygun imzalanmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            15.03.2007 tarihinde yapıldığı belirlenen ihalenin kesinleşen ihale kararı, 29.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararının 02.04.2007 tarihinde onaylanmasıyla birlikte isteklilere tebligata çıkılmıştır. İhale de  en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi 13.04.2007 tarihli dilekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini talep etmiş, idare 19.04.2007 tarihinde tebliğ edilen cevabında, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığını, en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunu bildirmiştir. İdare tarafından 02.04.2007 tarihinde tebligata çıkarılan kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmiş sayılacağı 10.04.2007 tarihi başlangıç alarak kabul edildiğinde, 5 günlük açıklama talebi mahiyetinde başvuru sahibi dışında başvuru olmadığı ve bunun üzerinden de 15 günlük şikayet edebilme süresi dikkate alınarak 16 ncı gün (26.04.2007) sözleşme imzalanmıştır.

 

            Başvuru sahibinin, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve bu durum kendisine tebliğ edildiği halde değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin açıklama talep etmesinin nedeni anlaşılamamıştır.

 

            Açıklama talebi, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerini öğrenebilmeleri ve kanunda belirtilen sınırlar içinde haklarını arayabilmeleri amacıyla düzenlenmiş bir unsurdur. Oysa başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmamış, teklifleri geçerli kabul edilen istekliler içinde en uygun ikinci teklifi sunduğu belirlenmiştir.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin şikayet etme süresi kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren başlamaktadır. İdareye, bir başka açıklama talebi veya şikayet başvurusu bulunmadığından, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde isteklilere hak aramaları için tanınan süreler beklenilerek  usulüne uygun olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul