• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-2055
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :83
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2055
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Rek. Medk. Güv. Hayv. Orm. Ürün. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No: 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sokak Metrohan No: 4 34420 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17174
Başvuruya konu ihale:
 2007/15328 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu ve Sarıgazi Garaj Şube Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Otobüslerin İç ve Dış Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 08.13.11.0022/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu ve Sarıgazi Garaj Şube Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Otobüslerin İç ve Dış Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Rek. Medk. Güv. Hayv. Orm. Ürün. İnş. Taah. Gıda Özel Eğt. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.06.2007 tarih ve 17174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; genel temizlik hizmet alımı işine ait iş deneyim belgesinin kabul edilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulu’nun 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2052 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul