• Karar No: 2007/UH.Z-2061
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :101
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2061
Şikayetçi:
 Naki Doğan , Çatal Sokak Ateş Sitesi B Blok Daire 2 Florya/İSTANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Armutlu Belediyesi, Armutlu/YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17078
Başvuruya konu ihale:
 Yalova Armutlu Belediyesi’ nin Kaplıca Tesislerinin İşletilmesi ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 08.13.01.0141/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Armutlu Belediyesi tarafından  yapılan “Yalova Armutlu Belediyesi’ nin Kaplıca Tesislerinin İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Naki Doğan ’ın 13.06.2007 tarih ve 17078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 17.01.2007 tarihinde yapılan Yalova Armutlu Belediyesi’ nin kaplıca tesislerinin işletilmesi ihalesinde, ihaleden yaklaşık iki ay önce, daha önceki işletmecinin ihalenin kendisine söz verildiğini söylediği, anılan belediyenin bunu teyit ettiği, bu durumda daha önce işletmeci olan kişinin ortaklık teklifini kabul ettiği, anılan Belediyeye ödenmesi gereken bedeli bu kişiye verdiği, ancak daha sonra bu kişiyle aralarında sorun çıktığı, parasını geri istediği, ancak bu kişinin parasını olmadığını söyleyerek, isterse ihaleyi kendisine verebileceğini söylediği, ayrıca kiranın da daha önce ki işletmeci tarafından ödeneceğini belediye yetkililerine kendisinin bildirdiği gerçektende ihalenin üzerinde kaldığı, daha sonra söz konusu kişinin bu kiraları ödemediğini öğrendiği, belediyeye iki adet çek verdiği, daha sonra bu kişinin ihaleyi feshettirmekle kendisini tehdit ettiği, bu duruma aldırmayınca  ihalenin sözleşmesinin anılan belediyece feshedildiği, konuyla ilgili olarak Bursa İdare Mahkemesine başvurduğu, ancak çok kısa sürede idarece yeni ihale yapılıp eski işletmeciye ihalenin geri verildiği, gerek işletmede yaptırdığı tadilat gerekse eski işletmeciye verdiği paralardan dolayı çok ciddi maddi manevi zarara uğradığı, işletmede bulunan kişisel eşyalarının çoğunun kaybolduğu, hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2- Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul