• Karar No: 2007/UH.Z-2104
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :93
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2104
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.11
Başvuruya konu ihale:
 2006/37574 İhale Kayıt Numaralı “2006 (7 Ay)-2007 (12 Ay) Mali Yılları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 08.12.20.0119/2007-36 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 05.05.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006 (7 Ay)- 2007 (12 Ay) Mali Yılları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875.11 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ekinde yer alan 06.02.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

            26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı T.C. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu yazısı ekinde yer alan 06.02.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede 2006/ 37574 ihale kayıt numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak; ihalenin Mahmut Vural’a ait Baytekin firmasına verildiği, Baytekin firmasının iş deneyim belgesinin olmadığı iddiası yer almaktadır.

 

            İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 26.05.2006 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalede sözleşme imzalandığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul