• Karar No: 2007/UH.Z-2136
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :110
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2136
Şikayetçi:
 Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. Bilgi İşlem San Taah. Tic.Ltd.Şti, Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak Nu:3/20 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Devlet Hastanesi, Nur Mah. Vali Ozan Cad. Nu:1 47100 Yenişehir/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17985
Başvuruya konu ihale:
 2007/57646 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Hizmeti Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.13.55.0171/2007-37 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Mardin Devlet Hastanesi’nce 11.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Otomasyon Hizmeti Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Asya  İlaç  Dez. Tem. Gıda  İnş. Turz. Bilgi İşlem  San Taah. Tic. Ltd. Şti´nin 21.06.2007 tarih ve 17985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

            1) Özel yazılım ve donanım temini ile hizmet temininin birlikte ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Fiyat dışı unsur olarak öncelikle iş deneyim belgesinin değerlendirilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Anahtar teknik personel dışındaki personele ilişkin belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İşin yapılacağı yerin idarenin kendi yeri olması nedeniyle TSE Hizmet Yeri Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,  

                                                                                       


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul