• Karar No: 2007/UH.Z-2138
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :94
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2138
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güvenlik Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak Nu:7/1 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Fen İşler Müdürlüğü, Hacı Mahmut Mah. Anıtpark Arkası 03100/AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14816
Başvuruya konu ihale:
 2007/35623 İhale Kayıt Numaralı “Fuar Alanı Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.11.33.0141/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Fen İşler Müdürlüğü tarafından 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Fuar Alanı Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güvenlik Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarih ve 14816 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihalenin, idare tarafından 25.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve itirazen şikayet başvurusunun da idarenin ihaleyi iptal kararına ilişkin olmadığı anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi, Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenen firmaların tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (b) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilerek, anılan firmayla imzalanan sözleşmenin anılan Kanunun 20 inci maddesinin (b) bendi uyarınca feshedilerek, ihalenin 25.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve itirazen şikayet başvurusunun da idarenin ihaleyi iptal kararına ilişkin olmadığı anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul