• Karar No: 2007/UH.Z-2150
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :107
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2150
Şikayetçi:
 On İlaç Sağlık Hizm. İnş. Elek. Gıda Ürün. Bil. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd Şti. A.T.B. Sit. C Blok No:70 Y.Mahalle-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TSK Reh.ve Bak. Mrk. Başkanlığı, Bilkent Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17982
Başvuruya konu ihale:
 2007/26623 İhale Kayıt Numaralı “TSK Reh. ve Bkm. Mrk. Binalarının Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.13.56.G012/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TSK Reh.ve Bak. Mrk. Başkanlığı tarafından 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TSK Reh. ve Bkm. Mrk. Binalarının Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaç  Sağlık  Hizm.  İnş. Elek. Gıda Ürün.  Bil. Tem.  Hizm. San. Tic. Ltd Şti.’nin 21.06.2007 tarih ve 17982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, tekliflerinin aşırı düşük olarak belirlendiği, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldıkları,  tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarında giysi bedeli ve sarf malzeme gideri için proforma fatura sundukları, kendi teklifleri ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifleri arasında büyük fark olduğu, firmalarının 4 dönemdir kar gözetmeksizin Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören gaziler için hizmet verdiği, firmalarının teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmemesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale sürecine yönelik olarak Kamu İhale Kurulunun 25.06.2007           tarih ve 2007/AK.H-1357.1 nolu kararı ile  İhale sürecinin durdurulmasına karar verildiğinden yeniden  karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul