• Karar No: 2007/UH.Z-2234
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :99
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2234
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, ...
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı Diyarbakır
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.7
Başvuruya konu ihale:
 2006/8702 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz 2006 Mali Yılı Tam Otomasyon Sisteminin Eğitim, Bakım ve Destek Hizmetleri İle Hbys İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.12.29.0199/2007-41 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği nce  tarihinde  ile yapılan Hastanemiz 2006 Mali Yılı Tam Otomasyon Sisteminin Eğitim, Bakım ve Destek Hizmetleri İle Hbys İşi ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nin 22.05.2007 tarih ve 14875.7 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı T.C. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu yazısı ekinde yer alan 29.03.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede Hastanenin otomasyon işlerinin Akgün firmasına ihale edildiği, 2005 yılında ödenmesi gereken Ocak ayına ait alacağın ilgili firma tarafından dilekçede adı geçen geçen kişilere rüşvet verilmemesi nedeniyle ödenmediği, firmanın 10-11 ay sonra söz konusu rüşveti verince 2005 yılının Ocak ayına ait ödemenin yapıldığı, otomasyon işinin personel hizmetlerinin ihalesinin de Mahmut Vural’ın firmasını olan Baytekin firmasına verildiği, Baytekin firmasının iş deneyim belgesinin olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

30.01.2006 tarihinde yapılan 2006/8702 Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin sözleşmenin 31.01.2006 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul