• Karar No: 2007/UH.Z-2238
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :103
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2238
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.11
Başvuruya konu ihale:
 2004/21766 İhale Kayıt Numaralı “Mutfak-Mama Mutfağı ve Yemek Dağıtım Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 08.12.26.0196/2007-48 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 20.02.2004 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Mutfak-Mama Mutfağı ve Yemek Dağıtım Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875.11 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ekinde yer alan 06.02.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı T.C. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu yazısı ekinde yer alan 06.02.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede yemek hizmeti alımı ihalelerinde özetle,

 

            1) Vurallar Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.’nin SSK primlerinin çoğunu yatırmadığı, eksik eleman çalıştırdığı halde muayene komisyon başkanı ve başhekimin işi teslim aldığı,

 

            2) İş deneyim belgesinin aranması şart olmasına rağmen, Mahmut Vural için iş deneyim belgesi şartının aranmadığı, bu şahıs iş deneyim belgesi sahibi olduktan sonra iş deneyim belgesi şartının aranmaya başlandığı,

 

            3) İhale şartnamesinde gıda üretim belgesi şartının arandığı, Mahmut Vural’ın bu belgesi olmadığından ihalelerin iptal edildiği, daha sonra ihalenin pazarlık usulü ile Vurallar Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.’ne verildiği,

 

            4) Yemek firmasının yemek ihalesinde hastanenin suyunu ve elektriğini kullandığı,

 

            5) Yemek ihalesinin ikişer aylık dönemlerle pazarlık usulü ile Vurallar firmasına verildiği,

 

            6) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelere sadece Mahmut Vural’a ait firmaların davet edildiği, bu nedenle rekabet sağlanmadığından yüksek fiyatlarla ihale verildiğinden devletin zarara uğratıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 01.03.2004 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

                İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                                                                            Adem KAMALI                                                                                                                           

                                                                                                                                Üye 

                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul