• Karar No: 2007/UH.Z-2240
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :105
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2240
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.11
Başvuruya konu ihale:
 2006/18403 İhale Kayıt Numaralı “3 aylık 115 kişi ile Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.12.22.G012/2007-39 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’ nce 23.02.2006 tarihinde  Pazarlık Usulü ile yapılan “3 aylık 115 kişi ile Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875.11 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ekinde yer alan 06.02.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

            Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            26.04.2007 tarih ve 2006/10203 sayılı T.C. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu yazısı ekinde yer alan 06.02.2007 tarihli Turgay Güven imzalı dilekçede 2006/18403 İhale Kayıt Numaralı “3 aylık 115 kişi ile Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak; Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan temizlik işlerinin Vurallar firması dışında hiçbir firmaya verilmediği, teknik şartnamenin bu firmaya göre düzenlendiği, firmanın istediği şartların şartnameye konulduğu, şayet şartnameyi aşan başka bir firma ortaya çıkarsa da bu defa ihalenin iptal edildiği, başhekimin temizlik ihalesinin teknik şartnamesini hastane müdürüne hazırlatıp, ihaleye Vurallar firması girsin diye (OHSAS-HACCEP-Gıda Üretim Sertifikası-Kalite Yönetim Sertifikası) gibi belgeler istenilerek rekabeti engellemek istedikleri, bir önceki yılın ihalesinin iptal edilerek 2 aylık pazarlık usulüyle ihalelerin Vurallar firmasına verildiği, bu durumun Vurallar firmasının iş bitirme belgesinin zamanının uzatılmasına yaradığı, 25.01.2006 tarihinde yapılan temizlik ihalesinde 3. en az teklifi veren Vurallar’a ihaleyi verdikleri, 1.en az teklifi veren ŞKA temizlik firmasına keyfi bir şekilde ihaleyi vermedikleri ve ihaleyi iptal ettikleri daha sonra ise pazarlık usulü ile ihaleyi Vurallar firmasına verdikleri, ŞKA firmasının pazarlığa çağrılmadığı, pazarlıkla yapılan ihalelerde sadece Mahmut Vural’ın firmalarına davetiye çıkarıldığı, iddiaları yer almaktadır.

 

             İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 28.02.2006 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                 Üye 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul