• Karar No: 2007/UH.Z-2246
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :114
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2246
Şikayetçi:
 Fatma Sakın
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun PTT Başmüdürlüğü, Liman Mah. Bafra Cad No: 1 55102 İlkadım SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16123
Başvuruya konu ihale:
 2007/53532 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 07.12.38.0017/2007-26 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Samsun PTT Başmüdürlüğü tarafından 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fatma Sakın´ın 04.06.2007 tarih ve 16123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde benzer iş tanımının “İlaçlama ve çevre temizliği” şeklinde belirtildiği, bunun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 ncü maddesinde “Giyim bedeli 30,00 YTL olacaktır ve teklif fiyata dahil edilecektir şeklinde düzenlendiği” yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları Kalorifer hizmetleri için %2,5, Temizlik Hizmetleri için %2 şeklinde belirtildiği, bunun mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği ifade edilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere Neşe Temizlik, Çizmeciler Temizlik, Cevher Temizlik, Tiryaki Temizlik, Karahasan Temizlik ve Işıl Temizlik olmak üzere 6 isteklinin doküman satın aldığı, ancak ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, gerek doküman satın alan gerekse teklif veren istekliler tarafından dokümanda yapılan düzenlemeler ve/veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin olarak Kurumumuza herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı, ayrıca başvuru sahibinin ihaleye katılmak üzere doküman almadığı ve teklif vermediği anlaşılmıştır. İdarenin incelemeye konu ihaleyi yaklaşık maliyetin altında en düşük teklif sunan isteklinin üzerinde bıraktığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede  öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul