• Karar No: 2007/UH.Z-2247
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :115
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2247
Şikayetçi:
 05.06.2007 Tarihli Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (Samsun İl Müdürlüğü), Kale Mah. Kazım Paşa Cad. Anakent İş Merkezi No: 25 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 2007.55/21
Başvuruya konu ihale:
 2007/52559 İhale Kayıt Numaralı “2007.55/21 Grup Hizmet Temizliği ve Evrak Taşıma İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.12.47.0187/2007-23 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (Samsun İl Müdürlüğü)nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007.55/21 Grup Hizmet Temizliği ve Evrak Taşıma İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak 05.06.2007 Tarihli Başkanlık İstemi´nde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle;

 

            1) İhaleye çıkmak için ihale onayı alınmadığı, 2007 UH.Z-1755 karar numaralı Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edilen 2006/195818 İKN’li ihaleye ait ihale onayı ile ihaleye çıkıldığı,

 

            2) Teknik şartnamede istenilen malzeme ekipman ile birim fiyat teklif cetvelinde listelenen malzemeler arasında farklılıklar olduğu,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinde bedel öngörülmesi istenen elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, sert zemin yıkama makinesinin amortismana tabi olması nedeniyle bedel öngörülmemesi gerektiği, yine birim fiyat teklif cetvelinde yer alan elbisenin asgari işçilik maliyetini oluşturan bir unsur olması nedeniyle burada yer almaması gerektiği,

 

            4) Şartnamede 32 personelin çalıştırılması öngörülmüşken, sözleşme tasarısında bu sayının 36 olarak yer aldığı,

 

            5) İhaleyi kazanan firmanın teklif fiyatının altında teklif veren 3 firmanın sorgulama yapılmadan ihale dışı bırakıldığı, bu aykırılıklardan dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ilişkin ve aynı konuda kuruma yapılan bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle esas incelemesine geçildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle aynı maddenin (c) bendi gereği incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul