• Karar No: 2007/UH.Z-2256
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :122
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2256
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıkaya Devlet Hastanesi, Şekerpınar Mahallesi 66650 Sarıkaya/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 330.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/73116 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.13.47.0188/2007-44 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Sarıkaya Devlet Hastanesi’nce bila tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi´nin 19.06.2007 tarih ve 330.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle;

 

1)Abide İnşaat Taahhüt Hayvancılık Gıda Ticaret ve San. Ltd. şirketi –Mehmet Arslan’ın SSK prim borcu varken ihaleye katılması nedeniyle Kuruma yapılan başvuru sonucunda 2007/UH.Z-1685 nolu kurul kararı verildiği, bunun üzerine ihaleleri fesih edilerek teminatlarının gelir kaydedildiği,

 

2)İdarece 15.06.2007 tarihinde 2007/73116 IKN’li ihale ile Mehmet ASLAN’ın birinci derece yakınları üzerine Köylüoğlu Temizlik Otomasyon Tic. Ltd. Şti. adı altında şirket kurulduğu, yeterlik değerlendirilmesinde iş bitirme yerine referans istendiği ve referans istendiği referansı olmadığı halde yeterlik verilerek ihaleye katıldığı iddiaları yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak  İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul