En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2318
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :92
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2318
Şikayetçi:
 Emrullah Çelen , Kum Mahallesi Tepe Sokak No:10 Amasra/BARTIN
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağlık Cad. İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18856
Başvuruya konu ihale:
 G18856 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Hizmet Alımı (Çay Ocaklarının İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.14.09.0201/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 27.06.2007 tarihinde  ile yapılan Çeşitli Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Emrullah Çelen’in 02.07.2007 tarih ve 18856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde çalışan personele içecek ve gıda maddeleri satışı işini üç yıl süre ile kendilerinin aldığı, 27.06.2007 tarihinde 0713955 sipariş nolu şartname ile yeni bir ihale açılarak benzer işin başka bir kişiye de verildiği, bu durumun kendi işlerini baltalayacağı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul