• Karar No: 2007/UH.Z-2329
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :114
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2329
Şikayetçi:
 Uğur KENDİRLİ Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok Büro Kat Nu:2 Sorgun/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Valilik Hizmet Binası Kat :3 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18036
Başvuruya konu ihale:
 2007/52441 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 6 Aylık ( 184 Takvim Günü) 75 İşçi ile Malzemeli Bakım, 8 İşçi ile Malzemeli Genel Temizlik, 8 İşçi ile Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme, 1 İşçi ile Kalorifer Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.13.59.0041/2007-43 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Yozgat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 6 Aylık ( 184 Takvim Günü) 75 İşçi ile Malzemeli Bakım, 8 İşçi ile Malzemeli Genel Temizlik, 8 İşçi ile Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme, 1 İşçi ile Kalorifer Hizmet Alımı ”  ihalesine ilişkin olarak Uğur KENDİRLİ´nin 22.06.2007 tarih ve 18036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teklif mektuplarının ortak girişim ortaklarınca imzalanıp kaşelenmesi gerektiği halde Akın Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Orion Grup Sos. Hiz. Prj. Tem. Gıda. Ltd. Şti firmalarının ihaleye ortak girişim olarak teklif verdikleri ve her iki firmanın teklifine ilişkin belgeleri Akın Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Müdürü Selim YAKIN’ın imzaladığı; bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen  “ihalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek” suçunun işlendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca iddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul