• Karar No: 2007/UH.Z-2330
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :117
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2330
Şikayetçi:
 Uğur KENDİRLİ , Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok Büro Kat No:2 Sorgun/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Osman Yılmaz Mh. İlyas Uzuner Cd. No:1 41400 Gebze/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18034
Başvuruya konu ihale:
 2007/74223 İhale Kayıt Numaralı “145 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.13.60.0078/2007-50 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nce yapılan “145 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uğur KENDİRLİ´nin 22.06.2007 tarih ve 18034 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru dilekçesinde özetle Akın-Sel İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. ve Orion Grup Sosyal Hizmetler Proje Temizlik Gıda Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Tic.Ltd.Şti.’nin ortak girişim olarak Yozgat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2007/52441 İhale Kayıt Numaralı ihaleye teklif verdiği, bu ihalede her iki firma adına da her iki firmanın müdürü konumunda bulunan Selim YAKIN’ın yeterlik evraklarını ve teklifleri imzaladığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi (d) bendi; “İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek suçunu işleyenler hakkında fiil ve davranışlarının özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü kısmında belirtilen hükümleri uygulanır.” hükmü uyarınca  birden fazla teklif vermek suçunu işlemesi sebebiyle hakkında işlem yapılması için Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu yasak fiil ve davranışta bulunan Akın-Sel firmasının daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesinin yaptığı 2007/74223 İhale Kayıt Numaralı ihaleye de katıldığı, ihale tarihinden önce başka bir ihalede yasak fiil ve davranışta bulunan kişi ve firmaların bir sonraki ihaleye verdikleri teklif yönünden de incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden iddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul