En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2331
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :121
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2331
Şikayetçi:
 Uğur Kendirli Performans Group Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok Büro Kat No:2 Sorgun/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 55139 Kurupelit/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18357
Başvuruya konu ihale:
 2007/1140 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.13.78.G012/2007-48 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Uğur Kendirli’nin 26.06.2007 tarih ve 18357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

           

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin En-Kay Turz. İnş. Tem. Hiz. Teks. Hay. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin çelişkili ve mevzuata aykırı olduğu, ihaleye sunulan 800/6016 sayılı Doç. Dr. Gürsoy DOĞAN tarafından imzalanan iş deneyim belgesinde 27.05.2002 tarihinde sözleşmenin yapıldığı, ilk sözleşme bedelinin 2.676.376.371.000 TL , toplam sözleşme bedeli 4.230.044.630.775 TL, belge tutarının ise 4.976.523.095.029 TL olduğu, aynı hizmete ait 800/3596 sayı ile düzenlenen ve Prof. Dr. Fatih HLMİOĞLU tarafından imzalanan iş deneyim belgesinde ise sözleşme tarihinin 27.05.2007, ilk sözleşme bedelinin 2.674.267,83 YTL, toplam keşif bedeli 3.155.636,04 YTL yazılı olduğu, aynı işe ait düzenlenen söz konusu belgeler arasında tereddüt olduğu, her iki iş deneyim belgesi arasında fark olması nedeniyle belgeyi hazırlayanlar ve kullananlar hakkında işlem yapılmasını gerektirdiği, sözleşme tarihi 27.05.2007 ve işin bitiş tarihinin 31.12.2007 olduğu dikkate alındığında 31.12.2002 tarihinden bu güne kadar En-Kay Turz. İnş. Tem. Hiz. Teks. Hay. Ltd. Şti.’nin katılmış olduğu ihalelerin tümünde yeterli olmadığı halde sahte ve yanıltıcı iş deneyim belgesi ile ihalelere katılarak suç işlediği, bu nedenle söz konusu ihalede sahte ve yanıltıcı iş deneyim belgesi kullanan firma hakkında ve iş deneyim belgesini düzenleyenler hakkında işlem yapılması, iş deneyim belgesinin tanzim tarihinden itibaren söz konusu firmanın girmiş olduğu tüm ihalelerin C.Savcılığı kanalıyla araştırılarak işlem yapılması ve firmanın bu tarihten sonra almış olduğu tüm iş deneyim belgelerinin iptal edilmesi, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İnceleme konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 14.06.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul