En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2408
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :78
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2408
Şikayetçi:
 Ünel Orman Ürünleri İnş. Gıda Tem. Hiz. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti, Cumhuriyet Mahallesi 18 Nisan Caddesi Nu:66 Kazımpaşa SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Adnan Menderes Caddesi 54200 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17351
Başvuruya konu ihale:
 2007/34684 İhale Kayıt Numaralı “Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.23.0097/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 16.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Ünel Orman Ürünleri  inş. Gıda  Tem. Hiz. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 15.06.2007 tarih ve 17351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 16.04.2007 tarihinde yapılan 2007/34684 İKN’li “Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece kesinleşen ihale kararının alındığı ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, ayrıca kesinleşen ihale kararını bildiren yazıda ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi firmaya yer verilmediği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesinin incelenmesinden; başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 06.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin 3 günlük sürenin bitiminden sonra 10.07.2007 tarihinde tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Başvuruya ilişkin şekil eksiklikleri süresinde tamamlanmadığından başvurunun reddine ,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul