En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2459
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :36
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2459
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil.Gıda San. Tic.Ltd.Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şelale Yolu Üzeri 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18556
Başvuruya konu ihale:
 2007/17073 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcısı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.89.0182/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  27.06.2007 tarih ve 18556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalenin Emin Müt. Tem. Yem. Posta Dağ. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kalması üzerine şikayetçinin 29.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, anılan başvuru üzerine 03.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1513 sayılı Kurul Kararı ile “düzeltici işlem” tesis edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan Kararda, “…Giyim bedellerine ilişkin olarak istekliler tarafından sunulan proforma faturaların piyasa koşulları da dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi, yeterli görülmeyen proforma faturaların değerlendirmeye alınmaması, yeterli görülenlerin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine karar verilmiştir.” denilmektedir.

 

Anılan Kararın idareye tebliğini müteakip idare tarafından teklifler tekrar değerlendirilerek ihale “Pırıltı Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti.” üzerinde bırakılmıştır.

 

Pırıltı Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim bedeline ilişkin Burcu Konfeksiyon Oto ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’den alınan ve kişi başı 5 YTL olan proforma faturayı sunduğu tespit edilmiştir.

 

          İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu proforma faturaların teklif maliyetlerini karşıladığı düşünüldüğünden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul