• Karar No: 2007/UH.Z-2460
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :37
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2460
Şikayetçi:
 Erdem İletişim Bil. Yaz. Elek. İnş. Tem. Müş. ve Dan Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti, Gazimustafa Kemal Bulvarı Nu:61/21 Maltepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Bilkent Yolu Nu: 2 06800 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18321
Başvuruya konu ihale:
 2007/57530 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.71.0182/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara  Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 27.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erdem  İletişim  Bil.  Yaz.  Elek.  İnş. Tem.  Müş.  ve Dan Hizm.  San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 19.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaledeki benzer iş tanımının rekabeti daralttığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            22.06.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul