En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2465
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :42
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2465
Şikayetçi:
 As-ki Özel Güv. Sis. İnş. Tem. Pet. Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Şair Şevket Mahallesi 2.Sok. Doğan Apt. Kat.2 No:5 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Başbatipliği, Cami Cad. No:3 34920 Sultanbeyli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17748
Başvuruya konu ihale:
 2007/34764 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.13.49.G014/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak As-ki  özel Güv. Sis. İnş. Tem.  Pet. Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17748 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en düşük teklif sahibi oldukları, yaptıkları aşırı düşük açıklamasının dokümanda istenen tüm maliyetleri kapsadığı, açıklama ekinde tevsik edici belgeleri sunmalarına rağmen tekliflerinin aşırı düşük olarak kabul edilerek değerlendirme dışı bırakıldıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamede;

 

1- Aylık brüt İETT mavi kart bedelinin 102,70 YTL(26 günlük) olarak hesaplandığı, bu bedelin nakdi olarak ödeneceği ve bordroda gösterileceği,

2- İşçilerine idarede çıkan yemekten ihtiyaçlarını karşılayacakları ve yemek için bedel öngörülmeyeceği,

3-Sigorta risk prim oranının %2 olduğu,

4- Giyim (ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir) bedelinin teklife dahil olduğu(şef için kıyafet maliyetinin dahil edilme zorunluluğu bulunmadığı),

5- 1 adet şefin ücretinin asgari ücretin % 15 fazlası olacağı,

6-Temizlik malzeme giderlerinin teklif fiyata dahil olacağı,

7- Asgari ücret yönünden fiyat farkı verileceği,

belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; işçilerin alt üst takım giyecekleri, yazlık kısa kollu, kışlık uzun kollu olmak üzere 2 takım temin edileceği, kumaşların terletmeyen pamuklu kumaştan olacağı, kişi başı ikişer çift spor ayakkabısı verileceği, ıslak zeminde çalışan personel için ayrıca 1 çift çizme, bahçıvan ve tıbbi atık taşıyan personel için tulum alınması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin 79 işçi, 1 şef 6 aylık (01.07.2007/31.12.2007) malzemeli genel temizlik hizmet alımı olduğu, dokümana göre yapılan asgari işçilik maliyet (giyim ve malzeme hariç, %3 sözleşme gideri dahil) hesabında, asgari işçilik maliyetinin 79 işçi için 396.210,06 YTL, 1 şef için 5.651,55 YTL olmak üzere toplam 401.861,61 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece şikayet üzerine alınan kararda; kişi başı giyim bedeli olarak 0,80 YTL öngörülmesinin tutarsız olduğu, bu maliyetle giyimin karşılanmasının mümkün olmadığı, toplam altı aylık süre için öngörülen temizlik malzemesinin piyasa rakamlarını yansıtmadığı ve inandırıcı bulunmadığı, ekipman maliyetlerinin piyasa fiyatlarının çok altında olduğu belirtilerek teklifin değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiştir.

 

Şikayetçi firma tarafından yapılan işçilik hesaplamasında, idarece alınan kararda belirtilen işçi ve ay sayısının yanlış yazıldığı hususunun ise işlem sonucunu etkilememesi nedeniyle firmanın asgari işçilik maliyeti açıklamasının mevzuata uygun olduğu, sadece giyim için öngördüğü maliyet incelendiğinde; giyim bedeli için sunulan proforma faturada giyim maliyetinin 633,89 YTL, işçilik maliyeti hesaplama tablosunda ise 79 kişi için giyim maliyetinin toplam 63,20 YTL olarak öngörüldüğü, aşırı düşük açıklamasının çelişkili olduğu, malzeme ve ekipman bedelinin 1.500,82 YTL(1.082,00 YTL malzeme, 418,82 YTL ekipman) olarak belirtildiği, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamede istenilen malzemeler dikkate alındığında malzeme bedelinin çok düşük olduğu, ayrıca teknik şartnamede belirtilen özellikteki kıyafetin işçi başına 0,80 YTL(ikişer takım elbise ve ayakkabı) ile karşılanmasının hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul