İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2533
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :5
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2533
Şikayetçi:
 Ön-Er Trf. Lev. Elk. İnş. Taah. Elek. Tur. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Mahmut Kaçmaz,, Uğur Mumcu Caddesi No:63/10 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Caddesi No:39 06110 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18329
Başvuruya konu ihale:
 2007/7114 İhale Kayıt Numaralı “Bakım, Onarım, Trafik ve Sanat Yapıları İle Otoyol Temizliği İçin İdare Emrinde İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.13.75.0201/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakım, Onarım, Trafik ve Sanat Yapıları İle Otoyol Temizliği İçin İdare Emrinde İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ön-Er Trf. Lev. Elk. İnş. Taah. Elek. Tur. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Mahmut Kaçmaz’ın, 25.06.2007 tarih ve 18329 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kurumun görev alanında bulunmayan başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kesinleşmiş prim borçlarının bulunması nedeniyle firmalarının ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, ihale dışı bırakılmaları mevzuata uygun olmakla birlikte geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu ihale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar yapılan ihale işlemlerinin denetlenmesi ile sınırlıdır. Başvuru sahibinin, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bir itirazının bulunmadığı anlaşılmış olup, İdarelerin mevzuatta belirtilen nedenlerle isteklilere uygulayacakları müeyyidelere itiraz ve inceleme mercii idari yargı organlarıdır.

 

             Başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu geçici teminat tutarının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemde Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurumun görev alanında bulunmayan başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul