İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2541
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :13
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2541
Şikayetçi:
 Oğulcan inş. Turz. Elek. Gıda nak. Tem.İlaç Pey.Bilgi İth.İhr. San Tic.Ltd.Şti, Kazım Dirik Cad. Arif Bey Çarşısı Kara 2 Apt. Nu:1/1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Göle Devlet Hastanesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Oltu Cad. 75700 Göle/ARDAHAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17718
Başvuruya konu ihale:
 2007/50114 İhale Kayıt Numaralı “14 Kişilik Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.13.41.0171/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göle Devlet Hastanesi’nce 23.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 14 Kişilik Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Oğulcan  inş. Turz. Elek. Gıda  nak. Tem.İlaç Pey.Bilgi İth. İhr. San Tic. Ltd. Şti’nin 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17718 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Giyime ilişkin gider öngörülmesi fakat bu giderlerin teklif fiyata dahil edilmeden isteklilerce karşılanmasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) 24 saat hizmet vermesi zorunlu olan bir hastanede resmi ve dini bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.1 inci maddesinde, “Mevsime göre 1  adet gömlek (mavi), 1 adet pantolon, 1 çift ayakkabı toplam 14 takım olan personelin giyim malzemeleri firma tarafından karşılanacaktır. İlgili firmaya nakdi yada ayni bir ücret ödenmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin G Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığının altında ve 13 üncü maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Buna karşın giyim malzemelerini tarif eden idare, söz konusu düzenleme ile anılan hükme açıkça aykırı olarak, bir bedel öngörüleceği fakat bu bedelin idare tarafından karşılanmayacağı vurgusunu yapmaktadır. Dolayısıyla yapılan düzenleme ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması halinde, teklif fiyatında giyime ilişkin gider öngören ile gider öngörmeyen isteklilerin hangisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı yada  bırakılmayacağı hususu yoruma açık bırakılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan tetkiklerde de giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti olan 201.448,88 YTL teklif veren ve aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda giyime ilişkin hiçbir gider öngörmeyen firmaya ihalenin bırakıldığı da tespit edildiğinden, yapılan düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu ve tekliflerin değerlendirilmesinde de keyfiliğe yol açabileceği anlaşıldığından mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışmalar için ücret belirlenebilmesi ve bunun da teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında gösterilebilmesi için, bu günlerde çalışma yaptırılacağının düzenlenmesi ve kaç gün çalıştırma yaptırılacağı ile çalıştırılacak personel sayısının da yapılan düzenlemede belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırma yaptırılacağına ilişkin herhangi bir  hüküm bulunmadığından bu günlerde çalıştırma yaptırılmayacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, iddia edildiği gibi ihale dokümanın da işin 24 saat kesintisiz olarak yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye de rastlanmadığından, konuya ilişkin bir düzenleme ile teklif fiyata dahil masraflar arasında resmi ve dini bayram günlerine ilişkin gider öngörülmemiş olması mevzuata aykırı olmayacağından şikayet konusu hususun yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul